MATERIALE VIDEO

Proiectare ștanțe progresive - Tutoriale NX CAD

Lecția 1 – Modelare produs

Modelarea ștanțe progresive (9 min)

Lecția 2 – Modelare faze produs

Pregătirea geometriei pentru urmatoarele faze  (12 min)

Lecția 3 – Modelare bandă

Modelare bandă cu etape stanțare (16 min)

Lecția 4 – Definire structura ansamblu

Prezentarea ansamblului (3 min)

Lecția 5 – Modelare matriță tăiere

Concepția matriței de tăiere (38 min)

Lecția 6 – Modelare matriță deformare

Construcție elemente pentru deformare (4 min)

Lecția 7 – Modelare matriță îndoire

Realizare matriță pentru îndoire ( 16 min )

Lecția 8 – Modelare poanson tăiere

Proiectarea poanson tăiere (22 min)

Lecția 9 – Modelare poanson deformare

Realizare poanson deformare (5 min)

Lecția 10 – Modelare poanson de îndoire

Realizarea poansoanelor de îndoire (22 min)

Lecția 11 – Modelarea căutătorilor

Construirea elementelor de centrare a benzii (12 min)

Lecția 12 – Modelarea ridicătorilor

Modelarea elementelor de ridicare a benziin (10 min)

Lecția 13 – Modelarea plăcilor port-matriță

Modelarea plăcilor de prindere ale matrițelor (33 min)

Lecția 14 – Modelarea plăcilor de presiune

Construirea plăcilor de presiune ale matrițelor (9 min)

Lecția 15 – Modelarea plăcii de ghidare

Modelarea plăcii de ghidare a poansoanelor (17 min)

Lecția 16 – Modelarea plăcii intermediare port poansone

Proiectarea plăcii intermediare de prindere poansoane (6 min)

Lecția 17 – Modelarea plăcii de susținere

Proiectarea plăcii de susținere ale poansoanelor, plăcilor de ghidare și intermediare (39 min)

Lecția 18 – Modelarea plăcii port poanson

Realizarea plăcii de prindere a poansoanelor (18 min)

Lecția 19 – Modelarea plăcii superioare de presiune

Construirea plăcii de fixare a sistemului de prindere al poansoanelor (3 min)

Lecția 20 – Modelarea plăcii de bază

Construirea plăcii de bază inferioare (19 min)

Lecția 21 – Placa de bază superioară

Construirea plăcii de bază superioare (12 min)

Lecția 22 – Modelarea riglelor de ghidare

Proiectarea riglelor de ghidare a benzii (23 min)

Lecția 23 – Modelarea limitatorilor de cursă

Modelarea limitatorilor de lungime de cursă ai ștanței (6 min)

Lecția 24 – Modelarea plăcilor de ajustare a înălțimii ștanței

Proiectarea plăcilor exterioare pentru reglarea înălțimii ștanței (12 min)

Lecția 25 – Coloane și bucșe de ghidare

Asamblarea coloanelor și bucșelor de ghidare (12 min)

Lecția 26 – Asamblarea arcurilor

Asamblarea arcurilor de ridicare (17 min)

Lecția 27 – Asamblarea știfturilor

Asamblarea știfturilor de centrare și fixare (24 min)

Lecția 28 – Asamblarea șuruburilor

Asamblarea șuruburilor de prindere (48 min)

Lecția 29 – Structurarea pe straturi

Structurarea pe straturi a elementelor ștanței (4 min)

Lecția 30 – Analiza interferențelor

Structurarea pe straturi a elementelor ștanței (22 min)

Lecția 31 – Asociativitatea

Verificarea asociativității ștanței cu un reper alterat (5 min)

Lecția 32 – Verificare cu ansamblul explodat

Verificarea interferențelor ansamblului explodat (11 min)

Urmărind acest Training de proiectare ștanțe progresive, veți realiza că acestea sunt o parte importantă a liniilor de producție din fabrici și uzine. Cu ajutorul unor ștanțe progresive pot fi executate repere complexe, folosind un spațiu cât mai restrâns și un timp de prelucrare cât mai scurt.

În cele 32 de lecții pe care le găsiți mai sus veți afla și veți putea învăța cum puteți să realizați o ștanță progresivă, pornind de la reperul final (cel care trebuie realizat).

Aceste cursuri CAD includ toate capitolele pentru a realiza de la zero până la final ștanțe progresive. Iar după ce veți parcurge acest curs, veți dobândi cunoștinte de utilizare a comenzilor și metodici de modelare la un nivel intermediar-avansat al Siemens NX.