NX CAD Modelarea solidelor - Interfața Siemens NX

Prezentare interfața Siemens NX și configurarea acesteia în funcție de obiective și preferințele utilizatorului